Klimaatbestendig
waterrobuust
Nederland

Lange periodes van droogte,
onderbroken door momenten met
extreme regenval. Koppel dat aan de
groei van stedelijke delta’s en je hebt in een notendop de complexe opgave waar we de komende tijd voor staan.  

Onze ambitie: Deze uitdaging samen
aanpakken! Wij maken ons hard voor
een klimaatbestendig en waterrobuust
Nederland en dat kan alleen samen met jou. Door deze opgave samen aan te pakken creëren we volop kansen voor een duurzaam en veerkrachtig
water- en bodemsysteem in Nederland.  

Samen op weg naar klimaatbestendig en waterrobuust Nederland

Elke dag werken onze adviseurs aan een Klimaatbestendig en Waterrobuust Nederland. We willen vooruitkijken naar 2030, waarin we in staat zijn om de uitdagingen van klimaatadaptatie, de watercrisis en bodem- en waterkwaliteit succesvol aan te pakken. Door samen te werken, innovatieve oplossingen te omarmen en te investeren in een duurzame toekomst, beschermen we Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering en zorgen we voor een veerkrachtige en waterrobuuste leefomgeving.

Nederland waterland. Met onze molens, gemalen, polders en dijken creëren we al eeuwen een prachtig Nederlands landschap waarin we veilig wonen, werken en recreëren. Een landschap met een rijke natuur en biodiversiteit. Maar een veranderend klimaat zorgt voor een nieuwe opgave. Aan de ene kant moeten we ons land beschermen tegen hogere waterstanden, heftige stormen en hoge waterafvoeren. Aan de andere kant ontstaat er droogte en moeten we water langer vasthouden. Ook de bodem- en waterkwaliteit staat onder druk, mede door gemaakte keuzes in ons landgebruik.

Het is nodig dat het natuurlijke bodem- en watersysteem sturend wordt bij de inrichting van Nederland. Elke dag werken wij in honderden projecten aan het realiseren van een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland. Zo dragen we bij aan voldoende en schoon water, een gezonde bodem en veerkrachtige natuur.

Lees verder

Onze visie!

Antea Group biedt een totaalaanpak
rondom klimaatbestendig en water-
robuust Nederland.
Zo vind je bij ons de allerbeste
specialisten van Nederland op het
gebied van waterveiligheid, waterbeheer, water- en bodembeleid, klimaatadaptatie, waterbouw en natte infrastructuur. 

Wij streven ernaar om het landelijk en
regionaal gebied zo in te richten dat
de negatieve impact van water-
overlast en droogte tot een
minimum beperkt wordt.
Innovatieve oplossingen,
unieke samenwerkingen
en baanbrekende
onderzoeken.
Ontdek welke concrete
oplossingen wij
inzetten voor een
prettige, gezonde en veilige
leefomgeving.

Kijk voor vacatures op : werkenbijanteagroup.nl

Een greep
uit onze projecten!

Riolering en stedelijk water
-
Het stedelijk watersysteem als geheel in beeld
Sluizen
-
Grote en kleine sluisprojecten
Waterbodems en baggeren
-
Van onderzoek tot herstel van natuurgebieden
Meer
projecten
& diensten
Klimaatadaptatie
-
Een totaalaanpak
De Omgevingswet en het diepe-plassen beleid
-
Begeleiding van het bestuurlijk dialoog
Watermanagement
-
Natuurvriendelijke oevers en ecologische zones
Waterveiligheid
-
Van beoordeling tot beheer

Benno Steentjes

Heleen
van der Kooij

Jeroen Moes

Geert Roovers


"Te veel, te weinig, te vies. Dat zijn de uitdagingen
met water waar we
voor staan"
Benno Steentjes
"Schoon grondwater
is essentieel voor oppervlaktewater
en andersom"
Heleen van der Kooij
"Waterbuffering en waterberging vormen
de sleutel tot effectief waterbeheer"
Jeroen Moes
"Actief grondwaterpeil-beheer is essentieel
bij het omgaan met bodemdaling"
Geert Roovers

Experts Benno, Heleen, Jeroen en Geert, delen hun inzichten over een van de meest significante uitdagingen van de 21e eeuw: klimaatverandering en water- en bodembeheer. 

Onze
experts!

Wij horen graag welk onderwerp jij belangrijk vindt voor een webinar!

Onze
webinars!

De Sustainable Development Goals (SDG’s).

Lees meer hierover

Lange periodes van droogte,
onderbroken door momenten met extreme regenval. Koppel dat aan de groei van stedelijke delta’s en je hebt in een noten-dop de complexe opgave waar
we de komende tijd voor staan.  

Onze ambitie: Deze uitdaging samen aanpakken! Wij maken ons hard voor een klimaat-bestendig en waterrobuust
Nederland en dat kan alleen samen met jou. Door deze opgave samen aan te pakken creëren we volop kansen voor
een duurzaam en veerkrachtig
water- en bodemsysteem in Nederland.  

Klimaatbestendig
waterrobuust
Nederland

Onze visie!

Samen op weg naar klimaatbestendig en waterrobuust Nederland

Elke dag werken onze adviseurs aan een Klimaatbestendig en Waterrobuust Nederland. We willen vooruitkijken naar 2030, waarin we in staat zijn om de uitdagingen van klimaatadaptatie, de watercrisis en waterkwaliteit succesvol aan te pakken. Door samen te werken, innovatieve oplossingen te omarmen en te investeren in een duurzame toekomst, beschermen we Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering en zorgen we voor een veerkrachtige en waterrobuuste leefomgeving.

Nederland waterland. Met onze molens, gemalen, polders en dijken creëren we al eeuwen een prachtig Nederlands landschap waarin we veilig wonen, werken en recreëren. Een landschap met een rijke natuur en biodiversiteit. Maar een veranderend klimaat zorgt voor een nieuwe opgave. Aan de ene kant moeten we ons land beschermen tegen hogere waterstanden, heftige stormen en hoge waterafvoeren. Aan de andere kant ontstaat er droogte en moeten we water langer vasthouden. Ook de waterkwaliteit staat onder druk, mede door gemaakte keuzes in ons landgebruik.

Het is nodig dat het natuurlijke bodem- en watersysteem sturend wordt bij de inrichting van Nederland. Elke dag werken wij in honderden projecten aan het realiseren van een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland. Zo dragen we bij aan voldoende en schoon water, een gezonde bodem en veerkrachtige natuur.

Lees verder

Kijk voor vacatures op : werkenbijanteagroup.nl

Antea Group biedt een totaal-aanpak rondom klimaatbestendig en water-robuust Nederland.
Zo vind je bij ons de allerbeste specialisten van Nederland op het gebied van waterveiligheid, waterbeheer, water- en bodem beleid, klimaatadaptatie, waterbouw en natte infrastructuur. 

Wij streven ernaar om het landelijk en regionaal gebied zo in te richten dat de negatieve impact van wateroverlast en droogte tot een minimum beperkt wordt.
Innovatieve oplossingen, unieke samenwerkingen en baan-brekende onderzoeken.
Ontdek welke concrete
oplossingen wij inzetten voor een prettige, gezonde
en veilige leef-
omgeving.

Een greep uit onze
projecten!

Waterveiligheid
Watermanagement
De Omgevingswet
Klimaatadaptatie
Sluizen
Waterbodems en baggeren
Meer
projecten
& diensten
Riolering en stedelijk water

Benno Steentjes

Onze
experts!

Experts Benno, Heleen,
Jeroen en Geert, delen hun inzichten over een van de meest significante uitdaging-en van de 21e eeuw: klimaatverandering en water- en bodembeheer. 

Heleen
van der Kooij

Jeroen Moes

Geert Roovers


Wij horen graag welk onderwerp jij belangrijk vindt voor een webinar!

Onze
webinars!

De Sustainable Development Goals (SDG’s).

Lees meer hierover

Antea Group - Ingenieursbureau en adviesbureau

Antea Group is een internationaal opererend ingenieurs- en adviesbureau. Met ruim 3.100 medewerkers zijn wij wereldwijd actief. Antea Group combineert strategisch denken en multidisciplinaire kennis met technische expertise en pragmatisch handelen. Hierdoor bieden wij effectieve en duurzame antwoorden op de uitdagingen van onze opdrachtgevers. www.anteagroup.nl
Volledig scherm